Semantic Search – Del 5

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Den tredje funktionen som finns för Semantic Search i SQL Server 2012 RCO är SEMANTICSIMILARITYDETAILSTABLE. Den används kanske som man kan anta av namnet för att hitta de nyckelord/fraser som matchar två stycken dokument och rangorda dessa ord/fraser inbördes.

Nedan finns ett exempel på detta : DECLARE @SourceTitle nvarchar(255) DECLARE @MatchedTitle nvarchar(255) DECLARE @SourceDocID hierarchyid DECLARE @MatchedDocID hierarchyid SET @SourceTitle = ‘SQL Service konsultprofil Göran Rönnbäck.docx’ SET @MatchedTitle = ‘SQL Service Konsultprofil Steinar Andersen.docx’ SELECT @SourceDocID = path_locator FROM DocumentStore WHERE name = @SourceTitle SELECT @MatchedDocID = path_locator FROM DocumentStore WHERE name = @MatchedTitle SELECT keyphrase, score FROM semanticsimilaritydetailstable(DocumentStore, file_stream, @SourceDocID, file_stream, @MatchedDocID) ORDER BY score DESC

Som ger detta resultat: