Semantic Search – Del 2

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Jag vet inte hur man tänker om Semantic Search från Microsoft som är en nyhet i SQL Server 2012. Det installeras inte med automatik alla komponenter och det finns heller inget val att välja detta vid installationen.  

Det behövs nämligen en speciell databas för att kunna använda semantic search. Inte heller i den nyss släppta SQL Server 2012 Release Candidate  (RC0) ingår denna i installationen. Jag beskriver därför i detalj nedan hur detta går till eftersom det är en del manuellt arbete för att få allt att fungera.  

–  Kontrollera om Full-Text Search och Semantic Search är installerade SELECT SERVERPROPERTY(‘IsFullTextInstalled’); GO

–  Kontrollera om “Semantic Language Statistics” databasen är installerad SELECT * FROM sys.fulltext_semantic_language_statistics_database; GO

– Om inte så måste den installeras.

–  Installera databas för “Semantic language statistics” mha filen SemanticLanguageDatabase.msi från installationssmediat

– Flytta därefter databasfilerna till lämplig mapp och attach’a dem CREATE DATABASE semanticsdb ON (FILENAME = ‘C:Microsoft Semantic Language Databasesemanticsdb.mdf’) FOR ATTACH; GO — Registera databasen EXEC sp_fulltext_semantic_register_language_statistics_db @dbname = N’semanticsdb’; GO — Kontrollera nu om “Semantic Language Statistics” databasen är installerad SELECT * FROM sys.fulltext_semantic_language_statistics_database; GO

– Kontrollera vilka språk som stöds SELECT * FROM sys.fulltext_semantic_languages; GO