Semantic Search – Del 4

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Som sagt finns det tre funktioner som man kan använda med Semantic Search. I ‘.. del 3″ använde jag SEMANTICKEYPHRASETABLE för att visa värden för varje nyckelord i förhållande till alla andra nyckelord i dokumentet. Nu har till turen kommit till SEMANTICSIMILARITYTABLE som namnet säger används för hitta likvärdiga dokument och rangordna dessa inbördes. Här kommer ett exempel där jag använder mitt eget cv som dokument och jag vill nu hitta likvärdiga dokument: DECLARE @Title nvarchar(255) DECLARE @DocumentID hierarchyid SET @Title = ‘SQL Service konsultprofil Göran Rönnbäck.docx’ SELECT @DocumentID = path_locator FROM DocumentStore WHERE name = @Title SELECT @Title AS SourceTitle, Name AS MatchedTitle, score FROM SEMANTICSIMILARITYTABLE(DocumentStore, *, @DocumentID) INNER JOIN DocumentStore ON path_locator = matched_document_key WHERE file_type = ‘docx’ ORDER BY score DESC Det ger detta resultat: 

 

 Om jag däremot byter ut @Title till som nedan: SET @Title = ‘SQL Service Konsultprofil Steinar Andersen.docx’ Så ger det detta resultat:  

 

Vi lär säkert få återkomma till hur detta går till och hur rangordning sätts, men håll med om att det är en ny spännande funktion som kommer med SQL Server 2012 nästa halvår 🙂