Våra databasutvecklare kan allt om databasdesign

Många företag har en egen utvecklingsavdelning med applikationsutvecklare. Dessa brukar vara duktiga på en rad olika system och inte bara på SQL Server. Det är därför inte säkert att de kan SQL Server tillräckligt djupt för att kunna säkra en väl fungerande databas.

Några vanliga symptom på brister i databasen är till exempel att:

 • Enstaka funktioner tar lång tid men resten av applikationen rullar på.
 • Applikationerna går bra i början, men ”segar ner” efterhand som tiden går.
 • Det skapas dubbletter eller saknas poster i vissa tabeller.
 • Kolumner med namn som Adress1, Adress2, Adress3…
 • Alla kolumner (utom Id) tillåter NULL.

Vi har experter med över 16 års erfarenhet av Microsoft SQL Server som med kort varsel kan rycka ut och förstärka ditt team. Våra duktiga databasutvecklare hjälper dig med både databasdesign och utveckling av databasen.

Vässa er databasdesign med våra experter

Våra utvecklares omfattande kunskap inom databasdesign ser till så att er databas optimeras för bästa funktion.

Kontakta oss

Fördelar med databasdesign och utveckling

 • Förbättrad prestanda och enklare att identifiera orsaker till prestandaproblem
 • En mer lätthanterlig databas
 • Mindre risk för fel och bristande data

Hos oss får du alltid:

 • 100% kundnöjdhet och effektivitet
 • Kvalificerad och engagerad personal
 • Långsiktiga lösningar anpassade efter er SQL Server

Design och utveckling av er databas

Vi kan hjälpa er i alla faser av ett utvecklingsprojekt:

 • Datamodellering – vilka tabeller ska finnas och hur skall de konfigureras.
 • Arkitektur – hur ska applikationerna kommunicera med databasen? Entity Framework? Lagrade procedurer i databasen? Vyer?
 • Optimering av SQL-kod för prestanda och säkerhet.
 • Code-review på befintlig och ny SQL-kod.
 • SQL-mentor till applikationsutvecklarna.

“Referential integrity” för all framtid

Du har ett personregister där: 1. Varje person har en eller flera adresser. 2. ... Läs mer »

Våra hjältar - konsulterna

Vi på SQL Service lever efter värdeorden Passion, Stolthet och Gemenskap.

Har du vad som krävs?

Jobba hos oss