Akut SQL Server hjälp

Har du ett akut SQL Server problem? Då gör vi en utryckning så att stoppet inte varar en sekund mer än nödvändigt. Oavsett vilka symptom din SQL Server har så kan vi oftast åtgärda problemen direkt.

Läs mer

 

DBA as a service

Regelbundet underhåll av servrar är en hygienfaktor för en effektiv verksamhet utan onödiga stopptider. Därför tillhandahåller vi erfarna DBA:er som hjälper dig med förebyggande servervård.

Läs mer

Databasdesign och utveckling

Tröghet i vissa funktioner, dubblettposter i tabeller och tilltagande seghet i applikationer är symptom på att databasen har brister. Våra databasutvecklare hjälper dig att designa en effektiv databas.

Läs mer

 

Business Intelligence

På grund av informationsbrist fattas många beslut utifrån antaganden eller magkänsla. Med Business Intelligence får du faktabaserade beslutsunderlag som gör besluten både bättre och enklare att ta.

Läs mer

Hälsokontroll

En hälsokontroll säkerställer att er SQL Server är rätt uppsatt, identifierar eventuella fel och ser till att servern kan prestera på max. Med en hälsokontroll kan du förutse problem, åtgärda i tid och undvika onödiga stopptider.

Läs mer

 

SQL Support

SQL Support är för dig som vill att vi övervakar din Microsoft SQL Server och Azure Data Plattform miljö, och även vill kunna kontakta oss för snabb hjälp vid behov

Läs Mer

 

SQL Operations

SQL Operations är för dig som vill att vi tar hand om, driftar och övervakar din Microsoft SQL Server och Azure Data Plattform miljö, och även vill kunna kontakta oss för snabb hjälp vid behov

Läs Mer

Prestandaanalys

Om du har prestandaproblem i en Microsoft SQL Server-baserad applikation kan det vara svårt att hitta orsaken. En prestandaanalys ger svar på var flaskhalsen finns och en utförlig rapport med åtgärdsförslag.

Läs mer

 

Kostnadsfri SQL server support

Som kund kan du vara berättigad till kostnadsfri SQL Server support om du har Server Licenser med software Assurance. Dra nytta av dina förmåner och få ut maximalt av din investering.

Läs mer

 

Konsolidering

Om du har alltför många SQL Servar blir din IT-miljö krävande att underhålla och uppgradera. Genom en konsolidering får du en SQL servermiljö som är överblickbar, lätt att hantera och dessutom kostar mindre.

Läs mer

Våra hjältar - konsulterna

Vi på SQL Service lever efter värdeorden Passion, Stolthet och Gemenskap.

Har du vad som krävs?

Jobba hos oss