RESTORE WITH NORECOVERY

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Så var då PASS slut för denna gång.
Själv har jag funnit stort nöje i att lyssna på teammedlemmarna från SQLSKILL:s sessioner och då i synnerhet Paul Randal.

Paul pratade bla om disaster recovery och en av sakerna jag tar med mig är hur man gör restore. Då menar jag det faktum att man oftast (alltid ?) startar sitt restore kommando, antingen via SSMS eller med TSQL, 
och sedan inget mer vilket innebär att databasen blir online och ytterligare restore ej längre är möjligt.

Istället menade Paul att man borde ta för vana att alltid avsluta sina restore kommandon med WITH NORECOVERY för att möjliggöra restore av ytterligare transaktions logs backuper och sedan när man är klar aktivt avsluta sin restore kedja med RESTORE DATABASE [XXXXX] WITH RECOVERY.

På detta sätt får man bättre kontroll på vad man faktiskt gjort restore på, och för att uppnå det behöver man “bara” ändra sitt arbetssättt, om man inte redan gör så.
Risken är annars att man tex gör restore av en fullbackup och sedan i efterhand kommer på att det även fanns transaktions logs backuper som skulle ha återställts.

Extra tråkigt blir det om databasen är stor, bara att börja om från början…

Detta är ju något som egentligen är självklart men som ofta missas, default är att restore görs WITH RECOVERY, Management Studio hjälper ju inte heller till då default restore mode även där är WITH RECOVERY.

Default skulle kanske vara WITH NORECOVERY…