Copy with Headers – SQL Server 2005

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En nyhet som kom med SQL Server 2008 var möjligheten att kopiera med kolumnrubrikerna tillsammans med resultatet från en grid.

 

För SQL Server 2005 finns inte detta menyalternativ.

 

Dock är det ju faktiskt möjligt redan med SQL Server 2005, även om det krävs att man konfigurerar SSMS för detta enligt bilden nedan.