Backup With COPY_ONLY

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En trevlig funktion som kom redan i SQL Server 2005 är BACKUP WITH COPY_ONLY. Detta innebär att man kan ta en backup som är helt oberoende av ordinarie backupsekvens. Detta för att t. ex ta en extra backup av databasen till testmiljön eller vad man nu vill ha den till. Som vanligt kan man göra den antingen via Management Studio eller TSQL. Värt att notera är att denna variant INTE trunkerar loggen och att en COPY_ONLY backup INTE kan användas som startpunkt för differentiella backuper. COPY_ONLY backuper fungerar helt oberoende av andra backuper och kan alltså inte användas tillsammans med ordinarie backuper för att t. ex göra point in time restore.