Restore av en komprimerad SQL 2008 backup på standard edition

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om du försöker att återställa en komprimerad SQL 2008 backup på en SQL 2008 standard edition så kommer restoren att kopiera all data och misslyckas i slutet när den försöker att återställa databasen. Du får ingen varning om att det är ett problem förrän alldeles i slutet av processen. Eftersom en restore av en VLDB kan ta många timmar så märker du det väldigt sen och många dyrbara timmar har gått åt till ingenting. Samma problem uppstår om databasen innehåller partitionerade tabeller. Om du uppgraderar din SQL server miljö till SQL server 2008 R2 så kommer du runt problemet med backup/restore eftersom komprimerade backuper ingår i standard edition av SQL server 2008 R2, men det löser inte problemet med partitioner. Rösta på nedanstående “connect item” för att öka chanserna att problemet åtgärdas i framtida releaser. https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/657188/fail-a-restore-immedaitely-on-lower-editions-if-a-higher-edition-feature-is-enabled-in-a-backup

Våra SQL server konsulter hjälper dig gärna med en översyn av din Disaster / Recovery strategi. Kontakta oss för mer om våra tjänster. 
/Håkan Winther