Azure – SQL Server backup och restore

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

För att göra det behöver man:

  1. Skapa ett Storage Account & Container
  2. Skapa ett Credential på den lokala SQL Servern

 

 

Skapa ett Storage Account – CREATE STORAGE ACCOUNT

createstorageaccount

 

 

Ange namn på Storage Account, namnet kan bara innehålla små bokstäver eller nummer.

namnstorageaccount

 

 

När Storage Account är skapat ser det ut så här.

skapatstorageaccount

 

 

Nästa steg är att skapa upp en Container.
Välj Storage Account name (i detta fall sqlserverbackupjana)
CONTAINERS – CREATE A CONTAINER

createcontainer

 

 

Ange namn på den nya containern och tilldela access

newcontainer

 

 

Nästa steg är att konfigurera SQL Server genom att skapa (Credential)
För det behöver man Primary Access Key

accesskeys

 

 

Kopiera Primary Access Key, den behöver man när man skapar SQL Server Credential

manageaccesskeys

 

 

Skapa SQL Server Credential på den lokala SQL Servern


USE master
GO
CREATE CREDENTIAL backupcredential
WITH IDENTITY= 'sqlserverbackupjana'  -- Azure Storage Account Name
, SECRET = 'Kopiera in Primary Access Key här'
GO

credential

 

 

 

Gör Backup till Azure Storage


USE master
GO
BACKUP DATABASE AdventureWorks2014
TO URL = 'https://sqlserverbackupjana.blob.core.windows.net/sqlserverbackup/AdventureWorks2014.bak'    -- Storage Account + Container URL
WITH CREDENTIAL = 'backupcredential',
STATS = 5;

backupresultat

 

 

 

Gör Restore från Azure Storage

USE master
GO

RESTORE DATABASE AdventureWorks2014

FROM URL = 'https://sqlserverbackupjana.blob.core.windows.net/sqlserverbackup/AdventureWorks2014.bak'

WITH CREDENTIAL = 'backupcredential'

restoreresultat

 

 

 

För att komma igång med Azure behöver man ett Azure konto. Vill man testa så finns det möglighet att få en “free month trial” med 1600 kr att spendera på Azure services. https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/

 

Lycka till !