SQL Server 2008 Standard eller SQL Server 2008 Enterprise

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Eftersom licenskostnaderna skiljer sig ganska mycket så är det vanligt att välja Standard edition och många funderar varför man skall välj SQL Server 2008 Enterprise edition. Vad kan motivera den högre kostnaden med Enterprise? Som vanligt så är svaret “det beror på”.  De flesta argumenten för att välja Enterprise edition är prestanda.

I listan nedan har jag försökt att samla de viktigaste prestanda relaterade argumenten:

Komprimering – Med komprimering så får du högre prestanda genom att IO minskar och mer data pages får plats i SQL cachen. Genom att få plats med mer i cachen så minskar vanligtvis behovet att hämta data ifrån disk. Eftersom Disk IO många gånger är en flaskhals så ökar prestandan när IO operationerna minskar.

Parallella index operationer – Att index operationer kan ske parallellt ökar oftast prestandan, såvida det inte föreligger en flaskhals i disksystemet.

Parallella DBCC kontroller – Att DBCC kontroller kan ske parallellt ökar oftast prestandan, såvida det inte föreligger en flaskhals i disksystemet.

Förbättrad “read ahead” –Se mer under http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191475.aspx

Online indexering – Möjligheten att bygga om index online utan att skapa låsningar minskar behovet av servicefönster för att kunna bygga om index.

Mer information om skillnaderna mellan editionerna kan du läsa på http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/editions-compare.aspx