Edition Upgrade från Evaluation Edition

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om du installerade SQL Server 2012 Evaluation Edition när SQL Server 2012 släpptes i våras, kommer du nu snart (om inte redan) att upptäcka att du inte längre kan använda den. Utvärderingsperioden på 180 dagar har gått ut.

När du bestämmer dig för att köpa en licens, behöver du då ominstallera hela SQL Server instansen? Nej, som tur är behöver du inte det! Du kan göra en så kallad Edition Upgrade, som innebär att du lyfter SQL Server Edition från Evaluation till till exempel Enterprise, Standard eller Developer. det är mycket enkelt att göra, och tar bara några minuter.

– Ta fram media för den Edition du vill uppgradera till, och starta installationen.

– Välj “Maintenance”

– Välj “Edition Upgrade”

– The first part of the normal setup starts, klick your way forward to the Product Key page

– Enter the Product key (unless it is already filled in)

– Accept the terms

– Choose your SQL Server 2012 Instance(s)

– Klick your way forward, klick “Upgrade”

– Done! Should not take more than 5 minutes in total.