Microsoft SQL Server Developer Edition – nu gratis att ladda ner

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Nyligen kom Microsoft med ännu en intressant nyhet för oss inom SQL-världen. Som medlem hos Visual Studio Dev Essentials  kan du nu ladda ned SQL Server 2014 Developer Edition gratis. Detta är ytterligare ett steg mot att göra SQL Server mer tillgänglig för utvecklare. När SQL Server 2016 Developer Edition släpps senare under året kommer även den att erbjudas för liknande nedladdning. Här kan du läsa mer om  Microsoft Developer Edition.