Defaults del2

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En del statements i T-SQL har defaultvärden så att man inte behöver ange alla värden eller parametrar. Vi på SQL service recommenderar dock att du alltid anger alla parametrar trots att de har defaultvärden för att undvika oväntade resultat. Prova nedanstående i SQL server management studio. DECLARE @A AS VARCHAR SET @a=’01234567890123456789012345678901234567890′ SELECT @a, LEN(@A), LEN(CONVERT(VARCHAR,’01234567890123456789012345678901234567890′)) Default längden för varchar är 1, men om du använder convert så är helt plötsligt default längden 30!
/Håkan Winther