Defaults del1

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En del statements i T-SQL har defaultvärden så att man inte behöver ange alla värden eller parametrar. Vi på SQL service recommenderar dock att du alltid anger alla parametrar trots att de har defaultvärden för att undvika oväntade resultat. Prova nedanstående i SQL server management studio. DECLARE @decimal DECIMAL SET @decimal=10.455 SELECT @decimal, CONVERT(DECIMAL, 10.455) Detta är fullt tillåtet i SQL server, men resultatet är oväntat eftersom default precision är 18 och default scale är 0. Detta innebär att värdet i variabeln avrundas till närmaste heltal.
/Håkan Winther