Kvalitetsgranskning SQL server databaser

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Kvalitetsgranskning av databasmodell, SQL kod, databassäkerhet, backup/restore rutiner, utvecklingsrutiner och driftrutiner. Denna granskning syftar till att höja kvaliteten i ert system.