Databasmodellering / databasdesign

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Att ändra en befintlig databasmodell är både tidsödande, kostnadskrävande och i vissa fall inte genomförbara. Om förutsättningarna för ett system har förändrats kan det vara nödvändigt att förändra datamodellen, men att ändra modellen på grund av bristande kravhantering kan kännas onödigt kostsamt. En bra datamodell är avgörande för ett bra databas baserat system. Modellering av informationsbehovet bör ske i en tidig fas av ett utvecklingsprojekt för att etablera en stabil och konsistent databasmodell.

Våra SQL server konsulter kan med fördel hjälpa er med datamodellering för systemutveckling av affärssystem och Data Warehouse i faserna förstudie, kravanalys eller systemdesign. Självklart kan vi även bistå med datamodellering vid omdesign av databasen.