Konsolidering

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I takt med att systemen växer, fler tjänster och fler SQL Servrar tas i drift ökar komplexiteten i företagets SQL-miljö. Fler och fler företag väljer att konsolidera sina IT-miljöer för att minska denna komplexitet och öka effektiviteten i sin IT-miljö.

Att konsolidera innebär att minska antalet system och tekniker som används. Rätt utförd kan en konsolidering spara mycket pengar, öka effektiviteten i systemen, förenkla administrationen och öka affärsnyttan.

En konsolidering kan också ge nya sätt att använda och kombinera applikationerna och informationen i SQL-miljön så att systemen kan ge företagets affärsprocesser ett bättre stöd.  

Kontakta oss för mer information.