Checklista för uppgradering till SQL Server 2017

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Ska ni uppgradera till SQL Server 2017? Här är en checklista från Microsoft som kan vara bra att följa för att undvika onödiga misstag och göra uppgraderingen så smidig som möjligt.

1. Läs på om uppgraderingsmetoder

Innan ni påbörjar en uppgradering behöver ni förstå vilka uppgraderingsmetoder som finns. Följande artikel beskriver de olika uppgraderingsmetoderna och de steg som krävs i varje metod: Uppgraderingsmetoder

2. Välj och testa uppgraderingsmetod

Efter att du lärt dig mer om uppgraderingsmetoderna är du redo att välja den mest lämpade metoden för din miljö. Testa först vald uppgraderingsmetod och uppgradera sedan din existerande miljö. Läs mer här: Plan and test the database engine upgrade plan.

3. Slutför uppgraderingsarbetet

När dina databaser har uppdaterats till SQL Server 2017 finns det ytterligare några steg du behöver ta. Dessa inkluderar att ta en ny backup, aktivera nya funktioner och återskapa fulltext-katalogerna (om några sånna används).
Läs mer här: Complete the database engine upgrades

4. Ändra Database Compatibility Mode och använd Query Store

 

Ett av stegen du bör ta efter att dina databaser uppgraderats är att aktivera nya funktioner genom att ändra databasens compatibility mode och sedan använda query store för att övervaka prestandan. Den här artikeln beskriver processen och ger rekommendationer för ett arbetsflöde; Change the database compatibility mode and use the query store

5. Dra nytta av nya SQL Server-funktioner

Slutligen, efter lyckat genomförande av de föregående stegen, är du redo att dra nytta av de databasförbättringar som finns i SQL Server 2017. Den här artikeln listar några av dessa förbättringar och innehåller länkar för mer information; SQL Server 2017

Källa: Microsofts hemsida.

————————
ENGELSK TEXT
1. Before beginning an upgrade, you need to understand the various upgrade methods. This topic discusses the upgrade methods and the steps involved with each upgrade method.
2. Plan and Test the Database Engine Upgrade Plan
After reviewing the upgrade methods, you are ready to develop the appropriate upgrade method for your environment and then test the upgrade method before upgrading the existing environment. This topic discusses developing an upgrade plan and testing it.
3. Complete the Database Engine Upgrade
After your databases have been upgraded to SQL Server 2017, there are additional steps you need to take, including taking a new backup, enabling new features, and re-populating full-text catalogs. This topic discusses these steps.
4. Change the Database Compatibility Mode and Use the Query Store
One of the steps to take after your databases have been upgraded to SQL Server 2017 is to enable new features by changing the database compatibility mode and then using the query store to monitor performance. This topic discusses this process and provides a recommended workflow.
5. Take Advantage of New SQL Server Features
Finally, after you have completed the previous steps, you are ready to explore taking advantage of specific new database engine enhancements. This topic suggests a few of these enhancements and provides links for more information.