SQL Server 2017 – Cumulative update 6

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

CU 6 för SQL 2017 finns nu tillgänglig för nedladdning. Den innehåller många rättningar bl a:

  • Autmatic Seeding failure
  • Fel när man uppgraderar SSIS-databasen
  • CDC problem
  • Läckage av känslig data när Dynamic Data Masking används

och många fler.

Läs mer om detaljerna och ladda ned CU’n här: https://support.microsoft.com/en-us/help/4101464/cumulative-update-6-for-sql-server-2017