SQL Server 2017 CU5

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Denna vecka släpptes SQL Server 2017 Cumulative Update 5.

Den innehåller 15 fixar, varav de mest intressanta är:

  • 2 fixar för överbelastning av tempdb i vissa fall
  • En fix för att replikering ej kunde aktiveras vid användandet av vissa collations
  • 2 deadlock relaterade uppdateringar, en fix och en som förbättrar möjligheten till att felsöka deadlocks i vissa fall

Här kan du ladda ned CU5 samt läsa om alla fixar: https://support.microsoft.com/en-us/help/4092643/cumulative-update-5-for-sql-server-2017