Backup till NUL device

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Att göra prestandamätningar kan ibland vara en tidskrävande process. Ofta behöver man titta på ett system en längre tid för att få en rättvis bild av mätdatat. En väldigt viktig parameter för hur bra SQL Server presterar är skrivhastigheten i disksystemet. Ett litet knep man kan använda för att snabbt bilda sig en uppfattning om hur skrivhastigheten på disk, eller hur lång tid en backup tar, är att ta en backup och skicka filen till ett sk NUL device. Observera att det är NUL med ett L inget annat. NUL kan väl närmast betraktas som en fil som tar bort allt som skrivs till den men ändå rapporterar att allt är normalt. Att ta backup brukar kunna ge en indikation av hur snabbt disksystem man har i bakgrunden. För att få lite mer matnyttig information kan skall man dock inte göra backupen med Management Studio utan via TSQL då man får mer detaljerad information om hur mycket som skrivits och hastigheten.

EX: Processed 6540000 pages for database ‘XXXXX’, file ‘XXXXX_Data’ on file 1. Processed 1 pages for database ‘XXXXX’, file ‘XXXXX_Log’ on file 1. BACKUP DATABASE successfully processed 6540001 pages in 420.212 seconds (121.590 MB/sec) Se bara till att göra backupen med COPY_ONLY option så du inte bryter backupkedjan. Ex: BACKUP DATABASE [Databasnamn] TO DISK = ‘NUL’ WITH COPY_ONLY;