Backup & Restore info

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Server innehåller ju tonvis med metadata och bla finns det massor av användbar information om vilka backup/restore som skett på servern.

I msdb databasen finns ett antal tabeller som var för sig eller kombinerade kan leverera intressant information.

Dessa tabeller är:
– backupfile
– backupfilegroup
– backupmediafamily
– backupmediaset
– backupset
– restorefile
– restorefilegroup
– restorehistory

Tex kan man få reda på:
-När restorades min databas senast
-Vilken server kommer backupen ifrån
-vilken backupfil användes vid restore
-Backupstorlek, okomprimerad/komprimerad, komprimeringsgrad
-Vad hette databasen när backupen togs
-När kördes backupen

Och koden för det ser ut så här:

SELECT rh.destination_database_name as [Restored database],
  rh.restore_date as [Time of restore],
  bs.server_name as [Source server],
  bs.database_name as [Source database name],
  bmf.physical_device_name as [Backup file name],
  bs.backup_start_date as [Time of backup],
  bs.backup_size as [Backup size],
  bs.compressed_backup_size as [Compressed backup size]
FROM msdb..restorehistory rh
INNER JOIN msdb..backupset bs on bs.backup_set_id = rh.backup_set_id
INNER JOIN msdb..backupmediafamily bmf on bmf.media_set_id = bs.media_set_id