5 nyheter i SQL Server 2017 som varje DBA behöver känna till

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om du arbetar med SQL Server har du kanske noterat att det finns en hel del nyheter i senaste versionen, SQL Server 2017.

Det är förstås inte varje år ni uppgraderar er SQL Server. Men det är likväl värdefullt att hålla sig uppdaterad om olika versioner.

Därför har vi sammanställt en lista över fem viktiga nyheter i just årets version av SQL Server:

  1. Det går nu att köra SQL Server på Linux
  2. Du kan ”pausa” en Online Index Rebuild till senare
  3. SQL Server kan själv larma om en ny Query Plan är ineffektiv jämfört med den tidigare
  4. Det finns stöd för Cross Database Transactions för databaser i samma Availability Group
  5. Du kan skapa Availability Groups utan underliggande Windows Failover Cluster

Så här fungerar det i mer detalj:

  1. Run On Linux!

Nu kan du för första gången välja att köra din SQL Server på Linux! Då kan man fråga sig, varför vill jag göra det? Men jag tror att du som läser detta instinktivt känner om det är något som du är intresserad av, och om det kan vara en fördel för dig.

Har du bra kompetens på Linux idag? Har du redan en hel del Linux-servrar? Vill du och dina kollegor hellre köra Linux än Windows? Tycker du att Windows är för nybörjare? Då är det helt rätt för dig att köra SQL Server på Linux!

Har du bara Windows servrar idag? Får du utslag över hela kroppen när Linux kommer på tal? Är du uppvuxen med Windows? Är ni starkt beroende av Active Directory, System Center eller övriga Microsoft produkter idag? Då väljer du såklart att köra dina SQL Servrar på Windows även i fortsättningen!

  1. Resumable Online Index rebuild

Du har säkert någon gång hamnat i det läget att en Index Rebuild operation pågår längre än du hade tänkt dig, och börjar påverka användarnas upplevelse av systemet negativt. Du kan då välja att antigen avbryta operationen, med följden att du måste göra om hela jobbbet vid ett senare tillfälle. Eller att låta operationen köra vidare, och fortsätta störa användarna för att bli klar.

Med SQL Server 2017 behöver du inte välja längre. Du kan få både och! Nu kan du pausa en pågående Index Rebuild operation, och låta den fortsatta senare från den punkt där den pausade. Då behöver inte hela jobbet göras om och du kan förbättra upplevelsen för användarna omedelbart!

  1. Automatic Database Tuning

Som DBA är du säkerligen mer än väl bekant med att SQL Server regelbundet kompilerar om Query Plans för SQL frågorna. Oftast blir planen densamma som innan, ibland blir det en annan plan. Och då finns risken att den nya planen faktiskt ger sämre prestanda är den gamla planen.

Nu kan du be SQL Server att själv upptäcka när detta händer, och då byta tillbaka till den gamla, bättre planen!

  1. Cross database Transactions in AG’s

Nu stöds Cross Database Transactions mellan databaser i samma Availability Group. Detta tillsammans med stödet för DTC transaktioner i Availability Group gör att ännu fler applikationer kan använda Availability Groups – med alla de fördelar som det för med sig.

  1. Clusterless AG

I tidigare versioner av SQL Server kunde man sätta upp Availability Groups enbart om man hade ett underliggande Windows Failover Cluster.

Nu kan du faktiskt sätta upp ett AG utan kluster, men då skall du vara medveten om att det innebär några skillnader i funktion. Eftersom vi inte har ett underliggande kluster kommer vi inte att kunna sätta upp en lyssnare, och vi har inte hellre klustrets hjälp att detektera fel som skall generera en failover. Så detta är mer tänkt för scenarios som readable secondaries, och migrering mellan maskiner.