3 typer av SQL Server problem och hur du hanterar dem

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Databaskorruption är en situation som många bävar för och som lyckligtvis inträffar sällan. Men det finns andra typer av SQL Server problem som inte är lika ovanliga. De är måhända inte lika kritiska som korruptionsfallen men kan likväl kan orsaka en hel del problem i din verksamhet.

Databasproblem kan grovt delas in i tre kategorier. Här är de tre typerna och hur du hanterar dem:

 1. Prestandaproblem:
  Vissa av era applikationer går segt och tar för långt tid. Problem med prestanda kan vara svåra att identifiera då de ofta orsakas av flera faktorer i kombination. För att hantera prestandaproblem kan du behöva vidta flera olika åtgärder. Här kan du ladda ner vår mailserie om prestanda i sex delar: Prestandaskolan
 2. Fel i SQL Server:
  Här pratar vi om korruption det vill säga att databasen är sönder. Dessa är de värsta fallen av serverproblem. De är svårast att hantera och kan orsaka stor skada.
 3. Fel i data:
  Ni upptäcker fel, till exempel att lagersaldot visar att det finns 15 i lager men på hyllan finns det bara tre. Eller att rapporter har felaktig information. Dessa problem uppstår ofta i överföringen av data från ett system till ett annat, antingen på grund av avsaknad av överföring, fel i överföringen, eller på grund av den mänskliga faktorn.För att hantera fel i data:
 • Försök isolera var eventuella fel i manuella eller automatiska dataöverföringar uppstår.
 • Se till att ni har en fungerande och väl testad backup och restore-strategi så att ni kan återläsa data vid behov.
 • Försök minimera påverkan av fel orsakade av den mänskliga faktorn. Ofta är mänskliga faktorn orsak till att det uppstår fel i data och detta är omöjligt att helt skydda sig mot.

Om du drabbas av databaskorruption bör du hantera situationen systematiskt och grundligt:

 • Kontrollera att ni har fungerande backup för att eventuellt återställa förlorat data.
 • Om möjligt, gör alltid eventuella åtgärder på en kopia av databasen.
 • Försök ta reda på omfattningen av korruptionen genom att kontrollera varje objekt i databasen för sig snarare än hela databasen på en gång.
 • Vid minsta tveksamhet, kontakta alltid en expert. Vana och erfarenhet av att hantera korruption kan betyda skillnaden mellan bara lite nertid och förlorat data med efterföljande ekonomisk förlust.

Databasproblem kan i många fall undvikas genom kontinuerlig bevakning och underhåll. Med servrar som är i bra trim blir databasproblem, om de ändå uppstår, enklare och snabbare att åtgärda.