Varning! Det här ska du inte göra vid korruption i databasen

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

”Hej, vi har problem, verksamheten står stilla och vi kan inte jobba”. Det är så relationen med många av våra kunder startar. En tekniker, IT-chef eller VD ringer på grund av serverproblem.

Incidenter sker inte så ofta men när de väl inträffar så kan det få desto allvarligare konsekvenser. Speciellt akut är det förstås i vissa verksamheter; om kassasystemet inte fungerar för en butikskedja, lagersaldona visar fel för en grossist eller logistiksystemet ligger nere för en transportfirma.

Värsta formen av databasproblem

Den otäckaste formen av databasproblem är korruption. Det vill säga att databasen är sönder på grund av fel i SQL Server eller i IT-miljön. Dessa fall är svårast att hantera och orsakar mest skada.

Nu är SQL Server som produkt tack och lov väldigt driftsäker. ”Jag har bara stött på tre buggar under de 19 år jag arbetat som DBA”, säger supportansvarig Jan Nieminen.

Serverproblem orsakas snarare av människorna bakom och av brister i IT-miljön. Kanske har ditt företag en komplex IT infrastruktur som är krånglig att underhålla. Kanske har ni valt att inte själva ha DBA:er som gör löpande bevakning och underhåll.

Småfel som eskalerar över tid

I regel uppstår serverproblem från småfel som eskalerar över tid och i värsta fall leder till korruption. Jan berättar om ett korruptionsfall hos en kommun.

”Kommunen hade fått korruption i flera av sina databaser, med följden att bland annat lönesystem och planeringssystem låg nere. De tappade kontrollen för exempelvis hemassistenttjänsterna. De visste inte vem som skulle åka vart och när. Man fick också sätta in ett helt team för att manuellt göra lönerna”.

”Många gånger är det enklaste och snabbaste att backa tillbaka till senast lyckade backup”, fortsätter Jan. ”Problemet i detta fall var att man inte hade någon backup sedan i april och vi kontaktades i augusti”, berättar han.

Undvik Repair Allow Data Loss!!

Vid korruption finns det ingen riktigt bra reparationslösning. Man måste ta bort det som är dåligt, snarare än att laga. Som en kirurg. Och försöka se till att skadan begränsas till ett så litet område som möjligt.

Om du drabbas av korruption så är det värsta du kan göra att använda den åtgärd som finns i SQL Server som heter ”Repair Allow Data Loss”. Det är ett olyckligt namnval och ett destruktivt ingrepp som innebär ungefär ”rädda det som räddas kan”. En del börjar med denna åtgärd men det är snarare en sista utväg eftersom det kan göra skadan värre.

Chansa inte

Databaskorruption är lyckligtvis väldigt ovanligt. Men om olyckan ändå är framme är vår rekommendation att hantera situationen systematiskt och grundligt. Chansa inte.

  • Kontrollera att ni har fungerande backup för att eventuellt återställa förlorat data.
  • Om möjligt, gör alltid eventuella åtgärder på en kopia av databasen.
  • Försök ta reda på omfattningen av korruptionen genom att kontrollera varje objekt i databasen för sig snarare än hela databasen på en gång.
  • Vid minsta tveksamhet, kontakta alltid en expert. Vana och erfarenhet av att hantera korruption kan betyda skillnaden mellan bara lite nertid och förlorat data med efterföljande ekonomisk förlust.