Vad är SQL Server statistik?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Hur ser statistiken ut i SQL Server, vad säger den oss, hur används statistiken och när uppdateras den?

Avvara lite av din tid och uppdatera dina kunskaper genom att lyssna på Kimberly Tripp, Microsoft Learning

http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/gg508890.aspx