Vad är Data Profile Viewer ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Data Profile Viewer måste vara en av de mest dolda tillämpningarna som finns för SQL Server. Någon  kanske tänker att det måste var en nyhet för SQL Server 2012. Så är det dock inte utan detta kom redan med SQL Server 2008.

Skälen till använda Data Profile Viewer är bl a dessa :

  • – Analysera källdatat mer effektivt
  • – Förstå källdatat bättre
  • – Förhinda datakvalitetsproblem före de hamnar i ett datavaruhus

Nedan följer en kort demonstration av hur man använder detta förträffliga program.

 

 

Första steget man måste göra är att skapa ett SSIS paket.  Därefter använder man objektet Data Profiling Task.

 

Det första man gör att att skapa en destination för filen som kommer skapas, en xml fil alltså.

 

 

 Nästa steg är att välja källan som skall analyseras enligt nästa bild, mha knappen Quick Profile. Jag väljer databasen AdventureWorks och alla tabeller. Detta går förstås bra att bara analysera enstaka tabeller också.  Dessutom går det här att välja vilka analyser man vill göra, men jag väljer standardvalen.

 

 

Därefter är det bara starta SSIS paketet som vanligt och vänta till allt är klart.

 

Nu är vi redo att presentera datat och en förbättring som faktiskt kommit med SQL Server 2012 är att man kan öppna objektet och sedan mha Open Profile Viewer göra just detta, … Det går också bra att göra som nedan

 

 

Efter att öppnat den skapade filen finns nu massor av intressant information. Nedan ser vi t.ex. max och min-längder för kolumnen Name och att UnitMeasureCode har 3 olika längder med procentuell fördelning mellan dessa.

 

Bilden nedan visar de unika värden som finns och t.ex. för kolumnen NameStyle så finns det bara ett värde och dessa är 19972 till antalet och vilka de är ser man sedan på den allra sista raden.

 

Det var bara några av de möjligheter som finns med detta program och en klar fördel för oss som t.ex.  skall migrera data eller utveckla datavaruhus. En klar fördel är ju också  hur enkelt det är att ta fram denna information samt att det också ingår i SQL Server sviten utan extra kostnad.