Upgrade Advisor

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om du är på gång och skall uppgradera dina databaser till SQL Server 2012 finns det en mängd olika saker man måste ha koll på.

Om man känner sig osäker på exakt vad man bör kontrollera innan man uppgraderar eller om man bara helt enkelt vill ha en bekräftelse på att man fått med det viktigaste kan man använda sig av Microsoft SQL Server Upgrade Advisor.

Detta gratisverktyg finns dels i själva installations mediat under 1033_ENU_LPx64 (eller x86) redistUpgrade Advisor eller så finns det för gratis nedladdning här:

Länken går till Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack där Ugrade Advisor finns med, men om man bara vill åt Upgrade Advisor kan man titta under Install Instructions där man kan hitta länk till nedladdning av enbart UA.

Att använda Upgrade Advisor är mycket enkelt. Man installerar programvaran, startar den, anger vilken server man vill uppgradera och anger vilket konto som skall användas för åtkomst till servern. Tilläggas bör att kontot man anger bör ha tillräckliga behörigheter för att kunna göra alla kontroller. Efter detta måste man välja vilka komponenter som skall analyseras tex Analysis Services, Reporting Services mm samt vilka databaser som skall kontrolleras. Verktyget kan även analysera trace filer och SQL batch filer.

Som vanligt så gäller att databaser med compatibility mode mindre än 90 inte går att uppgradera direkt till 2012 vilket UA inte heller supportar.

Efter att kontrollerna är gjorda så presenteras en rapport med alla ev problem som finns samt förklaringar. Nedan har vi ett exempel där CLR objekt hittats i databasen och UA varnar för att det kan uppstå problem vid en uppgradering när .NET framework versionen ändras.