Trace Flag – Undocumented Commands

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En möjlighet man har om man är osäker på syntax för de kommando som finns för DBCC är att man kan använda DBCC HELP som nedan:

DBCC HELP ('TRACESTATUS') WITH NO_INFOMSGS

 

Det  ger detta resultat:

 

Vad som är mera okänt är att man dessutom kan använda detta för odokumenterade kommande som nedan:

DBCC HELP ('OPTIMIZER_WHATIF') WITH NO_INFOMSGS
 

Inte så hoppfullt…

 

… men det går faktiskt att komma längre genom att ange trace flagga 2588, och sedan har vi alltså syntaxen :