SQL Server default trace

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Server 2005 och 2008 har en användbar funktion kallad default trace. Den är påslagen vid en default installation, och spar en hel del nyttigheter. Informationen kan du läsa genom att öppna *.trc filen i log katalogen, eller genom Management reports. Mer information finns på dessa sidor