What day is it?

If you want to know what day it is, regardless of language and date settings in SQL server: SET LANGUAGE ... Läs mer »

UPDATE med Join

Det kan ibland upplevas svårt att skriva en update med join. Ett sätt att göra det på är att börja ... Läs mer »

Fullt på disk?

Att diskar blir fulla är inte helt ovanligt. När detta händer tar man vanligtvis en titt i filsystemet för att ... Läs mer »