SQL Server – Recovery time objective

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Ofta kontaktas vi av företag som har en akut driftstörning i sin SQL Server databas och där det är viktigt att snabbt kunna lösa denna driftstörning. Det kan vara allt ifrån problem med hårdvarufel, användarfel, prestandaproblem, korruption och de olika typerna tar olika lång tid att åtgärda. När vi frågar vad de har för Recover time objective så är det vanligt att de inte har någon. I teorin får alltså systemet vara nere hur länge som helst, men i praktiken så finns det ett outtalat krav på hur länge systemet får vara nere. Varje minut systemet är nere kostar pengar.

Eftersom man inte har angivit någon Recover time objective så har man inte heller byggt sin miljö för att kunna hålla den tidsramen. Detta brukar innebära att det även saknas:

  • infrastruktur för hög tillgänglighet
  • rutiner för driftstörning
  • beredskap

Vet ni vad ni ska göra vid en akut driftstörning? Hur lång tid tar det att återställa en backup? Finns alla resurser tillgängliga när det händer? Övar ni och mäter ni att ni når er Recovery time objective?

Vill ni ha hjälp av oss för att ta fram en sådan plan? Eller garantera att vi finns tillgängliga när ni behöver expertkompetens som har erfarenhet av att lösa driftstörningar i SQL Server. Kontakta oss!