SQL server och SSD är framtiden…

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Under vistelsen i Seattle så har jag träffat och diskuterat med många intressanta personer, bland annat en som har erfarenhet av att använda SSD till SQL server. Min uppfattning är att prestandan med SSD är helt enastående efter hans beskrivning, eller vad sägs om 300 000 transaktioner / sekund? Deras miljö består bland annat av en RamSan 620 med en kapacitet på 250 000 IOPS och 3GB/s (sustained). En erfarenhet är att logg filerna inte ska ligga på SSD eftersom dessa skrivs i 512 bytes block, medan SSD hanterar IO i 4kb block, vilket skapar prestandaproblem. Möjligheten att kunna ändra storleken på blocken till 4kb har under besöket i Redmond föreslagits till Microsoft som visat stort intresse för deras intressanta problem.

/Håkan Winther