SQL Server och portar

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Server lyssnar ju som bekant by default på port 1433 om man installerar en default instans. Installerar man en namngiven instans kan man välja att antingen låta SQL Server lyssna på en port dynamiskt eller så anger man en port som den skall lyssna på.

Men kan man ha mer än en port? Ja det kan man. Detta kan man göra mha Configuration Manager.

Detta gör man via SQL Server Network Configuration i Configuration Manager. Däri väljer man sedan ut den instans man vill ändra, klickar på fliken IP Addresses och IP ALL. Här kan man sedan ange sina portar åtskiljda med kommatecken som man vill att SQL Server skall lyssna på.

 

Efter detta måste man som vanligt starta om SQL tjänsten innan ändringen slår igenom.

Om man nu vill testa att detta fungerar kan vi enkelt göra det med Management Studio. Vi börjar med att stänga av SQL Server Browser. Efter det kan vi prova att koppla upp vår instans med rätt portnummer. I exemplet ovan hade jag en instans som heter SQL2012 där jag angav portar: 1205 och 1206. I och med att jag stängt av SQL Server Browser, och vill koppla upp en namngiven instans, så måste jag även ange port:

Vi kan här se att SQL Server nu lyssnar på mer än en port. En titt i error loggen bekräftar detta: