SQL Server Management Studio Tip

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Din dator är inte ansluten till domänen och du vill köra Management Studio lokalt på din pc.

 

Det kan du göra med hjälp av “runas.exe”.
Högerklicka på management studio icon och välj egenskaper. I Target rutan klistra in kommandosträngen nedan (Ändra till rätt domän och användarid)

C:\Windows\System32\runas.exe /env /netonly /user:domänuser “G:\Microsoft SQL Server 2012\110\Tools\Binn\ManagementStudio\Ssms.exe

SSMS ikonen ändrar sig, högerklicka och ändra ikon, Tools\Binn\ManagementStudio\Ssms.ico

 

Starta Management Studio och skriv lösenord

studio_tip_blog2

 

studio_tip_blog3

Connect to server:

Skriv in den SQL Server som ska anslutas.

Vilseleds inte av att du ser de lokala inloggningsuppgifterna.