Fullständig SQL Server Management Studio med SQL Server 2012 SP1

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I samband med att Microsoft släppte Service Pack 1 för SQL Server 2012, kom en god nyhet för er som använder SQL Server Express. Från och med 2012 SP1 kommer den fulla versionen av SSMS att ligga med om man kör SQL Server Express With Tools, SQL Server Express COMP, SQL Server Express with Advanced Services eller SQL Server Management Studio Express.

Det finns även en hel del annat att glädjas över, i form av till exempel möjligheten att migrera en AlwaysOn Availability group från ett kluster till ett annat och selektiva XML index. Mer information om SQL Server 2012 SP1 hittar du här: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500435