SQL Server Fill Factor

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I de allra flesta fallen för SQL Server installationer ser vi att man använder standarinställningar, dvs man klickar sig igenom alla steg vid installationen utan att ändra något och inte heller efteråt när installationen är klar. Dock är det inte alltid så. När vi ser sådant som avviker från en standardinstallation ställer vi oss självklart alltid frågan “Varför”.

Antingen har man förstått vad man gjort eller så inte. Man kan ha testat, utvärderat och i bästa fall dokumenterat olika lösningar. Dock är det inte allför vanligt att man ändrar “Fill Factor” från standardvärdet 0 för hela instansen. Tyvärr är det ett dåligt svar att: “Vi brukar göra så”. Om man gör det för ett system kan det vara ok, men inte som en skriven regel.

Kanske kan man tycka att det är en enkel sak med “Fill Factor”. Om man använder Google för att söka på: SQL Server Fill Factor, får man ca 132 000 träffar. Helt klart är i alla fall att det spelar roll för prestandan vad man anger för värde. Ibland mindre men ibland väldigt mycket.

Vår normala rekommendation är att använda 0 eller 100 (som är samma sak), som ett standardvärde och i unika fall modifiera värdet till t.ex. 90 där behov finns dvs väldigt fragmeneterade index. Detta gör man i så fall på indexnivå.