Säkerhetsläcka upptäckt i SQL Server

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Det kom fram idag att en gammal säkerhetslucka i SQL Server 2000 även finns kvar i SQL Server 2005.

Mer info finns här och här, och givetvis här!