Sammansatta tilldelningsoperatorer

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Med SQL 2008 följde några mindre tillägg i T-SQL, som kanske inte avgör om man ska uppgradera eller ej, men när man ändå gjort det för alla andra större anledningar, så är det dags att börja använda dem också.

De hjälper er VB/VB.net programmerare, precis som vi rena T-SQL SQL Server konsulter, att strömlinjeforma koden lite till. En sådan är sammansatta tilldelningsoperatorer, eller compound assignment operators, som de heter på engelska och därmed är mer kända som 🙂

Det går i korthet ut på att man kan tilldela en variabel ett värde, i samma kommando som den deklareras. T ex: DECLARE @int INTEGER = 2 SET @int += 3 SELECT @int AS [Tilldelad till 2 och ökad med 3.] -- Resultat Tilldelad till 2 och ökad med 3. -------------------------------- 5 (1 row(s) affected) Här har jag alltså tilldelat en variabel med namnet @int värdet 2, direkt efter, och i samma kommando, på samma rad, som skapandet av den. Ökade den sedan med tre, utan att behöva skriva variabelnamnet igen på höger sida om likamedtecknet, genom att lägga till ett plus före likamedtecknet. Den fungerar lika bra i tilldelningen i en update.

Kortare text, mer läsbart, mer kompatibelt med andra språk. Skönt att även T-SQL språket lever och utvecklas.