QUERYTRACEON

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Att man kan slå på traceflaggor på global nivå eller sessionsnivå vet väl de flesta, men det kan vara bra att veta att man även kan slå på traceflaggor på statement nivå. För att göra det använder man sig av en hint som heter QUERYTRACEON. T. ex. med traceflagga 3604 samt XXXX och YYYY: SELECT  FROM Table WHERE ORDER BY OPTION (  QUERYTRACEON 3604,  QUERYTRACEON XXXX,  QUERYTRACEON YYYY ) Där traceflagga 3604 används för att skicka trace output till klienten och XXXX samt YYYY kan vara andra traceflaggor.