Förstärkning på SQL Service

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Service expanderar med ytterligare två stycken SQL server konsulter som börjar 5:e september. En med utvecklarfocus och en med DBA fokus. De har precis som våra övriga konsulter lång och bred erfarenhet av SQL server, med en djup kompetens inom SQL utveckling, DBA eller Business Intelligence.

Kontakta oss om ni har behov av hjälp med SQL server relaterade frågor. Eftersom våra SQL server konsulter är populära så blir de snabbt belagda och det säkrast att vara snabb med att boka upp en konsult om ni har behov av en konsult för längre uppdrag. Kortare uppdrag har vi alltid beredskap för att kunna hantera.