Problem med installation av Denali CTP3 ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Här kommer ett möjligt fel som man kan få vid installation av Denali CTP3 och som man måste lösa för att komma vidare, ”Performance counter registry hive consistency” med status ”Failed”.

För att lösa det måste man lägga till värden i registret som saknas.  Vilka värden som saknas kan man enkelt få fram med nedanstående kod . I det här fallet med VisualStudio och en vanlig Windows Forms Applikation som ger resultatet “01D” Efter det är det bara att m.h.a. Regedit lägga till de saknade värdena. I mitt fall saknades värden för ”01D” och dessa kopierade jag från ”009” som  däremot fanns. Sedan är det bara att köra vidare installationen av Denali med”Re-run” så går förhoppningsvis installationen igenom nu,  och om inte så hör av er så skall vi försöka hjälpa till att lösa det.