Power Options ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Som ni säkert känner till så har vi en tjänst  Prestanda analys som vi säljer till fastpris. Bland mycket annat vi kontrollerar när vi utför den är Power Options på SQL Servern. Eftersom detta i de flesta fall är felinställt så skall jag här beskriva hur man märker det, vilken effekt det kan göra med rätt inställningar och vilken åtgärd man gör för att ändra detta. Ett enkelt sätt är se vilken inställning “Power Options” har att använda CPU-Z, som är helt gratis.

Som man kan se av de röda markeringarna i exemplet ovan så ser man att “Core speed” har “rated speed” på 2,66 GHz medan “actual speed” har ett värde på 1,99 GHz. Av detta kan man anta att Power Options har inställningen Balanced som är är en standardinställning på Windows Server 2008 och är den rekommenderade inställningen från Microsoft. Undersökningar och jämförelser av bl.a. Glen Berry visar dock att det blir en märkbar förbättring med High Performance istället och i synnerhet för OLTP-system som är väldigt CPU-beroende. Man kan få en förbättring på 15-22% av CPU prestandan till en kostnad av 6-11 % högre energiåtgång med “High Performance” jämfört med “Balanced”. För “Power save” är skillnaden förstås ännu större. Om man vill ha så bra prestanda som möjligt på sin SQL Server miljö skall man allså alltid ändra till “High Performance”. Detta kan man enkelt ändra genom att köra “Powercfg.cpl” eller mha kontrollpanelen.

Om man inte märker att detta slår igenom i CPU-Z som bilden nedan så måste man göra ändringar i BIOS och Power Management eller likande som innebär att detta sker.