PAL

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Som jag tidigare har skrivit är PAL ett väldigt användbart verktyg för analysera mätdata insamlade mha Perfmon. Om man vill ha en demonstration av hur man använder det kan man kolla på detta här.
Om ni har övriga frågor när det gäller PAL eller andra verktyg hjälper vi förståsuml;rna till.