Performance Analysis of Logs eller PAL

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Som vi tidigare rekommenderat så finns det ett utmärkt verktyg som smidigt kan analysera, dokumentera och förklara de mätvärden som finns i Perfmon. Även så de specifika SQL Server värden som finns i Perfmon. Detta är Performance Analysis of Logs eller PAL som är helt gratis och ett förnämligt verktyg som används av SQL Server expertis världen runt. Tidigare har det har det varit lite omständigt för oss svenskar att använda PAL eftersom det inte gått att använda svenskt datumformat på den dator där man haft PAL installerat. Detta är nu fixat och nedladdningsfil och övrig information hittar ni här.

Jag återkommer senare med hur man kan kombinera Logman med PAL för allt skall fungera smidigt.