Nyhet: proaktivt SQL Service Avtal Plus

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Server problem visar sig på olika sätt och i olika omfattning; allt från att det börjar gå segt, ni upptäcker fel eller att det inte går att göra backup till att kritiska affärssystem slutar fungera och hela verksamheten stannar.

I alla situationer är det ett måste att agera för att inte problemen ska förvärras. I vissa situationer är det akut och av största vikt att agera snabbt. Speciellt om ditt företag har SQL Server – baserade applikationer med stor påverkan på verksamheten, som exempelvis kassa, bokning, planering- och logistik-system.

Många av våra kunder har därför ett SQL Service Avtal. Med ett sådant är du garanterad snabb hjälp från specialister, vid små och stora serverproblem, och du slipper akuttaxor.

Nu utvecklar vi vårt SQL Service Avtal och gör det proaktivt.

Övervakning av dina servrar

Databasproblem orsakas ofta av brister i IT-miljön. Småfel som eskalerar över tid och till sist orsakar seghet, fel och i värsta fall korruption.

Med andra ord skulle många databasproblem kunna undvikas genom kontinuerlig bevakning och underhåll. Men det är inte så enkelt att identifiera bristerna och veta vilket underhåll som behövs.

Därför har vi utvecklat vårt SQL Service Avtal till att ge ökat stöd till dig som är kund.

Vid sidan av att du kan larma oss vid problem så har vi utvecklat en tjänst som förebygger SQL Server problem och där vi proaktivt föreslår åtgärder för att dina servrar ska fungera optimalt.

Tjänsten övervakar dina databaser. Vi sätter larm på olika parametrar som är viktiga för att servrarna och databaserna ska fungera optimalt. Och på så sätt kan vi fånga upp eventuella brister i tid innan de blir till jobbiga problem.

Mer om SQL Service Avtal Plus

SQL Service Avtal Plus med bevakningstjänst lanserades i början av 2018.
Har du redan ett SQL Service Avtal hos oss och är intresserad av att uppgradera? Kontakta oss så berättar vi mer.

Har du inte ett SQL Service Avtal? Klicka här för att läsa mer om vad som ingår och vem det passar för.