Några Trace Flags för SQL Server

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

 Om du vill ändra på Microsoft SQL Servers standardbeteende, finns det många inställningar du kan göra till exempel med hjälp av sp_configure, eller via Properties på SQL Server instansen i Management Studio. Men vissa saker kan man enbart nå via så kallade Trace Flags, som man ställer in som startup option i SQL Server Configuration Manager (för permanent förändring) eller med hjälp av DBCC TRACEON (För tillfällig förändring)

Syntaxen i SQL Server Configuration Manager är “;-T<trace flag number>”.  Exempel: “;-T 1117”

Det finns en hel mängd Trace Flags, men jag tänkte bara helt kort nämna några av dom för att ge en känsla av vad du kan  göra på detta sätt. Om du klickar på länkarna nedan finns det mer information, även om Trace Flags som inte nämns i denna artikel. Dock vill jag påpeka att Trace Flags är mycket avancerade alternativ, och du bör läsa in effekterna noga och testa i din egen testmiljö innan du ändra i din produktionsmiljö. Eller hör av dig till oss, så hjälper vi dig.

Så, här kommer några Trace Flags att fundera på!

834: Large Page Allocations, ger prestandaförbättringar om man har mycket minne och eller mycket CPU

Referens: http://support.microsoft.com/kb/920093

 

1118: Force Uniform Extent Allocation. Tar bort vissa flaskhalsar som kan uppstå vi allokering av många objekt samtidigt i Tempdb:

Referens: http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/12/17/sql-server-2005-and-2008-trace-flag-1118-t1118-usage.aspx

 

4136: Parameter Sniffing behaviour alteration. Tar bort en del av problemen med ”parameter sniffning” som man kan få till exempel i Dynamics AX, när man har väldigt olika mycket data i de olika bolagen.

Referens: http://blogs.msdn.com/b/axinthefield/archive/2010/11/04/sql-server-trace-flags-for-dynamics-ax.aspx

 

1117: Simultaneous Autogrowth in Multiple-file databases. Ser till att en databas med flera datafiler utökar alla filerna (i samma filegroup) när mer utrymme behövs. Detta medför att proportional fill algoritmen fungerar även efter auto growth.

Referens: http://blogs.technet.com/technet_blog_images/b/sql_server_sizing_ha_and_performance_hints/archive/2012/02/09/sql-server-2008-trace-flag-t-1117.aspx