Några bra inställningar efter installation av SQL Server 2012

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

När man installerar SQL Server finns det några bra att göra inställningar.

Dels minimum och maximum memory, standardvärdet är 0 MB som minimum och 2147483647 MB, dvs 2 PB, som maximum. Jag brukar alltid reservera ett minimum och maximum baserat på mängden RAM servern har. Om min server har upp till 4GB RAM sätter jag 1024 MB som minimum och 3072 MB som maximum, dvs lämnar 1 GB till operativsystemet. 4-16 GB RAM, ja då sätter jag min till 2048 och max till 14336, dvs lämna 2 GB till operativsystemnet. Med 16GB eller mer så lämnar jag 4 GB RAM till operativsystemet. Om jag har fler instanser av SQL Server Database Engine eller andra tjänster måste jag minska max värdet för att inte överallockera fysiskt RAM-minne.

Maximum degree of parallellism är också ett värde som kan vara bra att konfigurera, generellt för ett OLTP-system kan man sätta MAXDOP till 1. Dvs stänga av parallellism, detta då OLTP operationer sällan drar nytta av parallellism, i ett OLTP-system kan till och med parallellism vara till nackdel. Detta beror dock på hur databasen är indexerad och hur frågorna ser ut. Upplever man oberäknelig locking p g a parallellism kan man prova att sätta detta värde till 1. I Data Warehouses däremot är parallellism ofta en fördel då det till största delen är läslås som är delade, och då riskerar man inte att man låser sig själv.

Nu finns det mer bakom dessa värden som man bör tänka på, det jag nämnt här är bara några bra att sätta värden på ett dedikerat och nyinstallerat system. Givetvis måste man mäta belastningen på servern och justera dessa och fler värden så att servern fungerar optimalt. Visste du att vi på SQL Service Nordic AB har flera bra produkter för att hjälpa Er hitta den mest optimala konfigurationen för Er databasserver och databas.

Ha det bra tills nästa gång!

/Mattias