Lärdomar från installation

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Nyligen installerade jag ett nytt SQL2005 kluster.
Att kunder fortfarande kör på gamla versioner är inte ovanligt men att en kund vill ha ett nyinstallerat SQL2005 kluster hör inte direkt till vanligheterna. Dock så gjordes installationen på Windows Server 2008.

Sagt och gjort, installationen startades och slutfördes utan problem. Gick sedan in i kluster managern och förväntade mig att hitta SQL Server som resurs i klustret men icke! Någonstans ringde en klocka i bakhuvudet om att man måste installera minst SP2 för SQL Server 2005 innan den blir synlig i kluster managern. Mycket riktigt, efter installation av SP3 dök den upp.

Referens: http://support.microsoft.com/kb/932897

Nästa sak som inträffade var när jag skulle konfigurera tempdb. Baserat på kundens behov kom jag fram till att tempdb skulle vara 48GB fördelat på 8 filer. Filer lades till och utökades.

Tempdb skulle dessutom enligt alla konstens regler ligga på egen disk vilket innebar att den behövde förflyttas från sin ursprungliga plats. Alla som gjort detta vet att man måste starta om SQL Server innan flytten blir fullständig. SQL Server startades om men kom inte upp igen….vad var nu detta?

Eftersom jag utökat tempdb till 48GB så tog det helt enkelt lite tid att skapa filerna (rätt lång tid). Lärdom att dra av detta är att först flytta tempdb och sedan efter det utöka filerna.

Slutet gott, allting fungerar nu utan problem.